Verbind je met ons

eHalal Aken

🇨🇩 Onthulling Dan Gertler: de Israëlische zionistische figuur achter de plundering van de Democratische Republiek Congo

avatar

gepubliceerd

on

Laatst bijgewerkt op 20 juli 2024

De naam Dan Gertler doet misschien geen belletje rinkelen, maar zijn daden vragen om aandacht.

Dan Gertler, een Israëlische zionistische magnaat, komt voort uit een lijn die diep verankerd is in de diamanthandel. Zijn familiebanden gaan terug tot het begin van de Israëlische diamantbeurs, een cruciale instelling in de economie van het land. Verbazingwekkend genoeg vormen diamanten het belangrijkste exportproduct van Israël en dragen ze aanzienlijk bij aan de economische kracht van het land. Alleen al in 2021 Israël exporteerde goederen ter waarde van 64.1 miljard dollar, waarbij diamanten een substantieel aandeel voor hun rekening namen, namelijk 9.06 miljard dollar.

De verbijsterende realiteit is echter dat Israël heeft geen eigen diamantmijnen. De bron van Israëls diamantrijkdom ligt buiten zijn grenzen, wat het verhaal van Dan Gertlers verwikkeling met de Democratische Republiek Congo (DRC) doet ontbranden.

In 1997, op slechts 23-jarige leeftijd, maakte Gertler zijn uitstapje naar het diamantmijnlandschap van de DRC en verwierf zijn inaugurele mijn.

De ambities van Gertler overstegen echter het loutere eigendom.

In 2000 was Congo verwikkeld in een verwoestend burgerconflict, waarbij president Laurent Kabila toegang tot wapens zocht. In een strategische zet heeft Gertler, gebruikmakend van zijn connecties met invloedrijke Israëlische militaire figuren, Kabila's verwerving van wapens gefaciliteerd en financiële steun verleend. In ruil daarvoor verzekerde Gertler exclusieve diamantmijnrechten binnen de DRC.

In 2001 werd Laurent Kabila het slachtoffer van een moordaanslag, wat zijn zoon, Joseph Kabila, ertoe aanzette het presidentschap te bekleden.

Met een vooraf gevestigde band met Josephs overleden vader, werd Gertler de missie toevertrouwd om steun te verwerven van de regering-Bush voor de nieuwe Congolese leider.

Om dit doel te bereiken reisde Gertler naar Washington, waar hij een uitgebreide dialoog voerde met functionarissen van de regering-Bush.

Uiteindelijk wierpen de inspanningen van Gertler hun vruchten af ​​toen president George W. Bush zijn steun aan Kabila uitbreidde en daarmee het cruciale vredesakkoord uit 2002 tussen de DRC en Rwanda mogelijk maakte.

Als blijk van dankbaarheid voor zijn instrumentele rol verleende president Kabila Gertler de eretitel van consul van de DRC in Israël, waardoor hij de privileges van een diplomatiek paspoort kreeg.

advertentie

De samenwerking van Dan Gertler met Glencore

Glencore, gevestigd in Baar, Zwitserland, fungeert als een mondiale krachtpatser op het gebied van grondstoffenhandel en mijnbouw. Het staat bekend om zijn activiteiten op het gebied van metalen, mineralen, ruwe olie, aardgas en landbouwproducten en behoort tot de grootste ondernemingen in de sector van de natuurlijke hulpbronnen. Met name is Glencore sinds 2020 een belangrijke leverancier van kobalt aan Tesla, en heeft deze samenwerking tot nu toe gehandhaafd.

In 2007 smeedde Glencore een alliantie met Gertler, waarmee hij zijn belangrijke aanwezigheid in het mijnbouwdomein van de DRC erkende, versterkt door zijn associaties met Joseph Kabila. Beide entiteiten hadden aanzienlijke belangen in ondernemingen als de Kamoto Copper Company (KCC) en Mutanda Mining, cruciale spelers in de exploitatie van de overvloedige minerale reservoirs van de DRC, waaronder koper- en kobaltmijnen.

De associatie van Glencore met Gertler is echter niet zonder controverse geweest. Beschuldigingen van kinderarbeid binnen de toeleveringsketens hebben de reputatie van het bedrijf aangetast. Naarmate het toezicht op de zakelijke banden van Glencore met Dan Gertler werd geïntensiveerd, werd de schijnwerpers bovendien steeds scherper.

In 2017 legde de regering-Trump sancties op aan Gertler, onder verwijzing naar beschuldigingen van omkoping tegen Congolese functionarissen. Deze vermeende acties waren gericht op het veiligstellen van mijnbouwrechten en -contracten onder dubieuze en corrupte omstandigheden, waardoor de DRC aanzienlijke inkomsten werd ontnomen.

In een poging afstand te nemen van Gertler en de reputatierisico's te beperken, koos Glencore ervoor om zijn belangen in hun joint ventures binnen de DRC uit te kopen. Deze transactie bedroeg maar liefst $960 miljoen. Bovendien beloofde Glencore Gertler te vergoeden met 3% van de opbrengst uit de verkoop van kobalt in elke mijn die van hem werd overgenomen, waardoor hun afstand tot zijn controversiële transacties werd versterkt.

Mossad, Alan Dershowitz en voormalig FBI-directeur, pleitbezorger voor de zaak van Gertler

Gedurende de jaren van 2017 tot 2020 hebben formidabele beïnvloeders hun inspanningen gemobiliseerd om de sancties waarmee Gertler te kampen had, te verlichten.

Er doken berichten op die wezen op de betrokkenheid van Ron Dermer, destijds de Israëlische ambassadeur in de VS, bij het lobbyen bij de regering-Trump voor het opheffen van de aan Gertler opgelegde sancties.

Tegelijkertijd maakte Bloomberg bekend dat Yossi Cohen, de voormalige directeur van de Mossad, in 2019 meerdere bezoeken aan de DRC heeft gebracht. Zijn doel? Om in gesprek te gaan met Gertler en de voormalige Congolese president Joseph Kabila. Deze stap irriteerde de zittende Congolese president, Felix Tshisekedi, die Cohen prompt het land uit zette met de strenge opdracht om nooit meer terug te keren.

Geconfronteerd met toenemende druk zocht Gertler een prominente bondgenoot: Alan Dershowitz. Bekend om zijn juridische vertegenwoordiging van spraakmakende figuren, waaronder Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, OJ Simpson en Donald Trump in 2020, trok het trackrecord van Dershowitz de aandacht van Gertler. Vervolgens schakelde Gertler de juridische diensten van Dershowitz in om zijn zaak te verdedigen.

Gewapend met de pleidooien van Dershowitz kwam de zaak van Gertler in een stroomversnelling. Vlak voor het einde van Trumps presidentschap vond er een cruciale ontwikkeling plaats: Gertler kreeg een speciale vergunning van het Witte Huis, waardoor hij de vrijheid kreeg om ongehinderd zijn bedrijfsactiviteiten te hervatten.

Bovendien kwam ex-FBI-directeur Louis Freeh naar voren als een andere voorstander van de belangen van Gertler. Freeh, die Dershowitz al lang kende, dankzij Dershowitz’ betrokkenheid bij Freeh’s beveiligingsbedrijf voor een onderzoek naar beschuldigingen die hem in verband brachten met Epstein’s netwerk voor kindersekshandel, verleende zijn steun aan de zaak van Gertler. In een verklaring die tijdens het onderzoek werd afgegeven, weerlegde Freeh resoluut de aantijgingen tegen Dershowitz, waarmee hij de juridische strijd die Dershowitz namens Gertler voerde, versterkte.

Biden hervat de sancties tegen Gertler

Toen president Biden aantrad, verspilde hij geen tijd met het opnieuw instellen van de sancties tegen Gertler, wat een snelle omkering betekende van de acties van de vorige regering.

advertentie

Geconfronteerd met de heropleving van de sancties, bevond Gertler zich op een kruispunt, wat hem ertoe aanzette om via diplomatieke kanalen verhaal te zoeken. Gertler wendde zich tot de huidige president van Congo, Felix Tshisekedi, en begon een strategische onderhandeling.

In een betekenisvol gebaar gericht op het verlichten van de spanningen, beloofde Gertler om mijnbouw- en olieboringsrechten ter waarde van 2 miljard dollar, verzameld over een tijdsbestek van twintig jaar, terug te geven aan Congo. Bovendien koos hij ervoor om zijn olieboorbedrijf, 'Ventora Development', aan de DRC af te stoten voor een aanzienlijk bedrag van meer dan $ 250 miljoen.

In ruil voor deze concessies schreef president Tshisekedi een brief aan president Biden, waarin hij aandrong op de verwijdering van Gertler van de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Tshisekedi beweerde dat de DRC niet langer grieven koesterde tegen Gertler, en pleitte daarmee voor zijn vrijstelling van strafmaatregelen.

Dan Gertler's huidige ondernemingen: royalty's en zionistische betrokkenheid op de Westelijke Jordaanoever, Palestina

Momenteel plukt Dan Gertler aanzienlijke voordelen van zijn Glencore-royalty's, waarmee hij dagelijks gemiddeld $200,000 opbrengt. Projecties geven aan dat deze lucratieve royaltybetalingen minimaal tien jaar zullen voortduren.

Bovendien heeft Gertler eigendomsbelangen in twee in Canada geregistreerde bouwbedrijven: 'Green Park' en 'Green Mount'. Deze bedrijven zijn echter het onderwerp van controverse geweest en zouden hebben gediend als doorgeefluik voor Israëlische ontwikkelaars die illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden willen bouwen.

Terwijl de rijkdom van Gertler blijft stijgen als gevolg van zijn transacties in Congo, onderstreept zijn vermeende betrokkenheid bij het faciliteren van illegale nederzettingen in Palestina de ethische en morele dilemma's rond zijn zakelijke praktijken verder.

Selecteer Taal

Onze projecten

Halal kopen

Halal kopen

Wereldwijde voedselmerken

Moslimvriendelijke reizen en rondleidingen

Halal B2B-marktplaats

Halal gegevensonderzoek

Bijgewerkte reisgidsen

Moslimvriendelijke hotels

Halal Affiliate Programma

eHalal Crypro-token

Halal kopen

Halal kopen

Populair halal eten

Halal voedselcategorieën

eHalal-onderzoek:

eHalal.io Google Nieuws

Volg ons op Google Nieuws
advertentie